TERMS OF USE / PRIVACY POLICY / LEGAL DATA

TERMENI DE UTILIZARE / POLITICA DE CONFIDENTIALITATE / DATE LEGALE

TERMENE SI CONDITII

TERMENE SI CONDITII În accesarea paginii noastre de website www.corulunison.ro sunteți de acord și vă obligați să respectati Termenii și Condițiile de mai jos. Toate materialele de pe acest website, inclusiv, fără a se limita la text, date, grafică, logo-uri, pictograme pentru butoane, imagini, clipuri audio, clipuri video, link-uri, descărcări digitale, compilări de date și software sunt deținute, controlate de sau autorizate de UNISON ® si PFA DUMITRASCU GEORGE și este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. Materialele de pe acest website sunt puse la dispoziție exclusiv pentru uz personal, necomercial și nu pot fi copiate, reproduse, republicate, modificate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în niciun fel, inclusiv prin e-mail sau prin alte mijloace electronice, fără acordul prealabil in scris al UNISON ® si PFA DUMITRASCU GEORGE (indiferent de situație). Puteți descărca materialele puse la dispoziție de pe acest website, numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate care pot apărea pe astfel de materiale. CONCLUZIE LA TERMENI SI CONDITII Prin accesarea paginii nostre de website www.corulunison.ro sunteți de acord să accesați conținutul numai pentru propria dumneavoastră utilizare personală, non-comercială. Nu aveți voie să copiați, să stocați pe niciun suport, să distribuiți, să difuzați, să difuzați în public sau să schimbați în vreun fel nicio parte a site-ului web corulunison în orice alt scop fără permisiunea scrisă prealabilă a UNISON/Pfa Dumitrașcu George sau în conformitate cu Drepturile de autor. CODUL DE CONDUITĂ Următoarele reguli, politici și exonerari de răspundere guvernează și / sau se aplică în cazul utilizării dumneavoastra serviciilor UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE de pe acest website (inclusiv, fără limitare, orice afise, postere, panouri publicitare, sau alte servicii online furnizate pe acest site. Utilizând acest website sau serviciile UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE sunteți de acord că: (1) nu veți utiliza acest website sau niciunul dintre serviciile UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE pentru a posta materialele care sunt în mod sigur false și / sau defăimătoare, inexacte, abuzive, vulgare, obscene, profane, urâte, hărțuitore, amenințătoare, invazive al vieții private sau, în caz contrar, cu încălcarea oricărei legi; (2) nu veți restricționa sau împiedica niciun alt utilizator să utilizeze și să se bucure de acest website sau de oricare dintre serviciile UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE furnizate de acesta (de exemplu, prin intermediul “hacking-ului” (haker) sau “defacement” (tradus: a strica, a defaima, a deprecia); (3) nu veți posta niciun material protejat de drepturi de autor pe acest site web sau pe oricare dintre serviciile UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE furnizate aici, cu excepția cazului în care dețineți drepturile de autor în acest material; (4) nu veți posta sau transmite nicio informație sau software care conține un virus, sau altă componentă dăunătoare, perturbatoare sau dăunătoare; (5) nu veți posta sau transmite materiale care încalcă drepturile de autor ale altor părți sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (6) Sunteți singurul (a) responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. și sunteți de acord să despăgubiți UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE cu privire la orice reclamație bazată pe transmiterea mesajului (mesajelor) și / sau a postării (lor). (7) Postarea de reclame, mesaje trimise nejustificat în lanț, dezinformari, solicitări și altele asemenea, sunt necorespunzătoare și interzise pe si prin intermediul adreselor oficiale de e-mail cât și prin intermediul websiteului cât și în orice alte servicii conexe UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE . GARANȚIE / SECURITATE Este responsabilitatea dumneavoastră să vă protejați sistemul informatic, inclusiv hardware-ul, software-ul și informațiile stocate și să vă asigurați că orice date descărcate de pe acest site web nu conțin viruși sau elemente cu caracter distructiv. Ne-am angajat să obținem cel mai înalt standard și calitatea informațiilor și am încercat să prezentăm informații exacte și actualizate. Cu toate acestea, nu oferim nici o garanție cu privire la exactitatea informațiilor de pe acest site web și nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru pierderi, daune sau neplăceri cauzate ca o încredere a acestor informații. Site-uri terțe și conținut încorporat. Oferim link-uri către alte site-uri web și încorporam conținut (de exemplu, videoclipuri) din surse externe, însă această notificare se referă doar la website-ul UNISON. Nu avem control asupra site-urilor web externe și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile lor de confidențialitate. Vă rugăm să citiți termenii de utilizare și politicile de confidențialitate pentru orice site-uri terțe pe care le vizitați prin link-uri de pe acest site. Legea guvernantă Sunteți de acord că, în cazul oricărei dispute de orice natură care ar putea apărea între dvs. și noi, acești termeni și aceste condiții vor fi guvernate și interpretate exclusiv în conformitate cu legea din Romania. DISPONIBILITATE Deși acest site este accesibil la nivel mondial, nu toate produsele sau serviciile discutate sau care fac referite pe acest site sunt disponibile tuturor persoanelor sau în toate locațiile geografice. UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE își rezervă dreptul de a limita, la discreția sa, furnizarea și cantitatea oricăror produse sau servicii oricărei persoane sau zone geografice pe care le dorește. Orice ofertă pentru orice produs sau serviciu făcut pe acest site este nulă atunci când este interzisă. ACORD PENTRU UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE Prin postarea de mesaje, încărcarea fișierelor, introducerea de date sau implicarea oricărei alte forme de comunicare prin intermediul acestui site, sunteți de acord să acordați UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE si /sau succesorilor, perpetuu, neexclusiv , ACORD NERESTRICTIONAT, la nivel mondial, pentru: (1) să utilizeze, să copieze, să adapteze, să transmită, să efectueze public sau să afișeze orice astfel de comunicare, (2) ACORD terților dreptul neîngrădit de a exercita oricare dintre drepturile de mai sus acordate cu privire la comunicare, inclusiv în fiecare caz, inclusiv dreptul de a exploata orice drepturi de proprietate în cadrul unei astfel de comunicări, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, marca comercială. , marca de serviciu sau legile privind brevetele aflate sub orice jurisdicție relevantă, (B) renunță absolut și irevocabil în favoarea UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE și a succesorilor, licențiatilor și atribuirilor sale, toate drepturile morale cu privire la orice astfel de comunicări, (C) să execute și să livreaze alte documente și acte și lucruri suplimentare pe care UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE le poate solicita în scopul de a da efect celor de mai sus. INFORMATII PERSONALE Informațiile de identificare personală referitoare la dvs. colectate pe acest site web sau serviciile online UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE vor fi colectate, utilizate, întreținute și dezvăluite în conformitate cu politica de confidențialitate a UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE (Va rugam cititi Politica de Confidentialitate de pe website-ul UNISON). DESPĂGUBIRI În cazul încălcării de către dumneavoastră a tuturor TERMENILOR, CONDIȚIILOR, DREPTURILOR DE AUTOR, POLITICILOR PRECIZATE CLAR PE ACEST WEBSITE sunteti de acord sa despagubiti UNISON SI PFA DUMITRAȘCU GEORGE inclusiv veți suporta toate taxele si daunele. DIVERSE În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentelor condiții sunt deținute de o instanță sau un alt tribunal de jurisdicție competentă pentru a nu putea fi aplicabile, aceste dispoziții sunt limitate sau eliminate în limita minimă necesară, astfel încât acești termeni și condiții să rămână altfel în forță și cu efect deplin. UNISON SI PFA DUMITRAȘCU GEORGE poate modifica acești termeni și condițiile din când în când. Sunteți de acord să vă asigurați de modificări și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a examina termenii și condițiile actuale la care sunteți obligat. MARCĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN ROMÂNIA UNISON este MARCA INREGISTRATA IN ROMANIA iar Proprietarul Marcii Inregistrate UNISON, este domnul George Dumitrascu – Pfa care este si proprietarul drepturilor și în special a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială referitoare la Site, conținutul său (fotografie, text), prezentarea acestuia și asamblarea diferitelor elemente care îl compun. În mod similar, UNISON – MARCA INREGISTRATA in Romania & PFA DUMITRAȘCU GEORGE Sediul Profesional: Bld. 15 Noiembrie, Nr.88, Bl.88, Sc.A, Ap.1, Jud. Brasov, Loc. Brasov, Romania; Sediu – punct de lucru: Bl-dul. Mihail Kogalniceanu, Nr 15 – parter, Loc. Brasov, Jud. Brasov, Romania. Identificator Unic la Nivel European EUID: ROONCR.F08/47/2002, Nr. ORC: F8/47/07.02.2002 Cod Unic de Inregistrare Fiscala.19270420 sunt proprietarii exclusivi ale tuturor drepturilor privind logourile, mărcile sale comerciale și alte semne distinctive accesibile de pe site. În consecință, este interzisă modificarea, reprezentarea sau reproducerea, integral sau parțial, a site-ului și a conținutului său, indiferent de mediul și de procesul utilizat.

TERMS AND CONDITIONS

By accessing our website www.corulunison.ro you agree and agree to abide by the Terms and Conditions below. All materials on this website, including but not limited to text, data, graphics, logos, button icons, images, audio clips, video clips, links, digital downloads, data compilations and software are owned , controlled by or authorized by UNISON ® and PFA DUMITRASCU GEORGE and is protected by copyright, trademark and other intellectual property rights. The materials on this website are provided for personal, non-commercial use only and may not be copied, reproduced, republished, modified, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way, including by e-mail or other electronic means, without the prior written consent of UNISON ® and PFA DUMITRASCU GEORGE (regardless of the situation). You may download materials made available from this website for your personal, non-commercial use only, provided that you retain intact all copyrights and other proprietary notices that may appear on such materials. CONCLUSION ON TERMS AND CONDITIONS By accessing our website page www.corulunison.ro you agree to access the content only for your own personal, non-commercial use. You may not copy, store on any medium, distribute, distribute, publicly broadcast or in any way change any part of the corulunison website for any other purpose without the prior written permission of UNISON / Pfa Dumitrașcu George or in accordance with Copyright. CODE OF CONDUCT The following rules, policies and disclaimers govern and / or apply to your use of the UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE services on this website (including, without limitation, any posters, posters, billboards, or other online services provided on this website). site. Using this website or services UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE do you agree that: (1) you will not use this website or any of the services of UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE to post materials that are certainly false and / or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, obscene, profane, ugly, harassing, threatening, invasive of privacy or, failing that, in violation of any law; (2) you will not restrict or prevent any other user from using and enjoying this website or any of the services UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE provided by it (for example, through hacking) or defacement ”(translated: a strica, a defaima, a deprecia); (3) you will not post any copyrighted material on this website or on any of the UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE services provided here, unless you own the copyright in this material; (4) you will not post or transmit any information or software that contains a virus, or other harmful, disruptive or harmful component; (5) you will not post or submit materials that infringe the copyrights of other parties or other intellectual property rights; (6) You are solely responsible for the content of your messages and agree to indemnify UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE for any claims based on the transmission of the message (s) and / or posting (s). (7) Posting of advertisements, messages unjustifiably sent in a chain, misinformation, requests and the like, are inappropriate and prohibited on and through the official e-mail addresses as well as through the website and in any other related services UNISON ® & PFA DUMITRASCU GEORGE. WARRANTY / SECURITY It is your responsibility to protect your computer system, including hardware, software, and stored information, and to ensure that any data downloaded from this website does not contain viruses or destructive elements. We are committed to obtaining the highest standard and quality of information and have tried to present accurate and up-to-date information. However, we make no warranty as to the accuracy of the information on this website and accept no liability for any loss, damage or inconvenience caused by any reliance on such information. Third party sites and embedded content. We provide links to other websites and incorporate content (for example, videos) from external sources, but this notice only applies to the UNISON website. We have no control over external websites and are not responsible for their content or privacy practices. Please read the terms of use and privacy policies for any third-party sites you visit through links on this site. Governing law You agree that in the event of any dispute of any kind that may arise between you and us, these terms and conditions will be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of Romania. AVAILABILITY Although this site is accessible worldwide, not all products or services discussed or referenced on this site are available to all individuals or in all geographic locations. UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE reserves the right to limit, in its sole discretion, the supply and quantity of any products or services to any person or geographical area it wishes. Any offer for any product or service made on this site is void when prohibited. AGREEMENT FOR UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE By posting messages, uploading files, entering data or engaging in any other form of communication through this site, you agree to grant UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE and / or its successors, perpetually, not exclusively, UNRESTRICTED AGREEMENT, worldwide, to : (1) use, copy, adapt, transmit, make public or display any such communication, I AGREE to third parties the unrestricted right to exercise any of the above rights granted in relation to the communication, including in each case, including the right to exercise any property rights in such communication, including, but not limited to copyright, trademark. , the service mark or the patent laws under any relevant jurisdiction, (B) Absolutely and irrevocably waive in favor of UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE and its successors, licensors and assigns, all moral rights with respect to any such communications, (C) to execute and deliver such other documents and acts and additional things as UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE may request in order to give effect to the above. PERSONAL INFORMATION The personally identifiable information about you collected on this website or the UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE online services will be collected, used, maintained and disclosed in accordance with UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE’s privacy policy (Please read the Privacy Policy of on the UNISON website). COMPENSATION In the event of your breach of all TERMS, CONDITIONS, COPYRIGHT, POLICIES CLEARLY SPECIFIED ON THIS WEBSITE, you agree to indemnify UNISON AND PFA DUMITRAȘCU GEORGE including you will bear all taxes and damages. MISCELLANEOUS If any of the provisions of these terms and conditions are held by a court or other court of competent jurisdiction that may not be applicable, those provisions shall be limited or removed to the minimum necessary so that such terms and conditions remain otherwise in force. and with full effect. UNISON AND PFA DUMITRAȘCU GEORGE may change these terms and conditions from time to time. You agree to make sure of the changes, and you must therefore visit this page periodically to review the current terms and conditions to which you are bound. TRADEMARK REGISTERED IN ROMANIA UNISON is a TRADEMARK IN ROMANIA and the Owner of the UNISON Trademark is Mr. George Dumitrascu – Pfa who is also the owner of the rights and especially of the intellectual or industrial property rights regarding the Site, its content (photo, text), its presentation and assembly of various elements that compose it. Similarly, UNISON – TRADEMARK in Romania & PFA DUMITRAȘCU GEORGE (Cif 19270420, F08 / 47/2002), are the exclusive owners of all rights regarding the logos, its trademarks and other distinctive signs accessible from the site. Consequently, it is forbidden to modify, represent or reproduce, in whole or in part, the site and its content, regardless of the environment and the process used.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PREAMBUL DECLARATIE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”),precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Toate datele dvs. personale colectate online trimise de dumneavoastra catre auditiiunisonbrasov @gmail.com, sau bileteunisonbrasov@gmail. com sau secretariatunison @gmail.com vor fi procesate de noi în scopul de a vă oferi informații despre orar, programari, rezervari, repetitii, evenimente realizate de catre UNISON ® , evenimente realizate de catre terti la care se solicita participarea membrilor in cor, concerte, spectacole, turnee, evenimente artistice muzicale. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin Lege. Datele personale vor fi stocate pană la momentul încetării colaborarii. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când: INTERACTIONATI CU NOI (ONLINE) Interactionati cu noi, prin intermediul paginii de website www.corulunison.ro si/sau pe adresele de e-mail de corespondenta: office@corulunison .ro auditiiunisonbrasov@gmail .com bileteunisonbrasov@gmail. com (adrese oficiale de coresondenta cu UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE). Se mai pot colecta date de utilizare atunci cand vizitati website-ul nostru www.corulunison.ro sau cand ne exepediati prin e-mail orice informatie. („Date de Utilizare”). Aceste date de utilizare pot include informatii precum IP-ul folosit, ce browser utilizati, versiunea browserului folosit, data si ora accesarii site-urilor noastre, tipul petrecut pe site-urile noastre, ce pagini din site-urile noastre a-ti accesat, cat si alte date de diagnosticare si identificare. INSCRIERE LA AUDITIE (ONLINE) La momentul expedierii de catre dumneavoastra a solicitarii de inscriere si participare la auditie prin intermediul datelor expediate de catre dumneavoastre pe adresa de e-mail: auditiiunisonbrasov@gmail .com sau www.corulunison.ro sectiunea auditii în scopul programarii auditiilor: Numele si prenumele reprezentantului legal, Numele si prenumele candidatului minor, Varsta candidatului minor, Numar de telefon mobil al reprezentantului legal cu scopul de a va contacta, a va transmite informatii cu privire la program, orar, activitati, programari; Adresa de e-mail a reprezentantului legal cu scopul de a va contacta, a va transmite informatii cu privire la program, orar, activitati, programari; De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, Whatapp; In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date iar in cazul in care candidatul NU VA FI DECLARAT- ADMIS, toate datele personale care au fost transmise de dumneavoastra pentru inscrierea la AUDITIE, vor fi sterse de pe orice sursa UNISON. INSCRIEREA OFICIALA IN CORUL UNISON În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Utilizarea serviciilor noastre, presupune colectare anumitor date cu caracter personale, „Date personale”, utilizate in identificarea dvs. si contactarea cu informatii priviind serviciile oferite. Datele personale solicitate dupa admiterea in Corul Unison (adica dupa ce candidatul minorul/sau major a participat la auditiile corului), pentru emiterea, completarea si semnarea cu PFA DUMITRASCU GEORGE a Contractului de Prestari Servicii, Contractului de Cesiune Exclusiva de Drepturi de Autor, Adeverinta medicala, pot include, si se limteaza la: Numele dvs. complet (reprezentant legal/ reprezentanti legali) datele din Actul de Identitate (inclusiv copie dupa actul de identitate). Datele viitorului membru in cor – minorul (a) datele din certificatul de nastere – (inclusiv copie dupa certificatul de nastere)/ act de identitate (daca detine la data la care se efectueaza inscrierea in cor) – (inclusiv copie dupa actul de identitate). Varsta minorului / adresa de domiciliu – daca detine act de identitate la data inscrierii sau atunci cand va detine act de identitate (inclusiv copie dupa actul de identitate). Numar de telefon reprezentanti legali cu scopul de a lua legatura. Adresa de –email a reprezentantilor legali cu copul de corespondenta. Adresa postala a reprezentantilor legali cu scopul de corespondenta. Vom procesa datele personale colectate: Prin intermediul dumneavostra in modul direct cand veti completa si semna documentele de inscriere si contractele de colaborare intre dumneavoastra si PFA DUMITRASCU GEORGE. OPERATORUL PFA DUMITRASCU GEORGE CORUL DE COPII UNISON, CORUL UNISON STARS, UNISON – MARCA INREGISTRATA IN ROMANIA si website www.corulunison.ro sunt denumirile artistice/numele de scena al PFA DUMITRASCU GEORGE Persoana Fizica Autorizata, având sediul social în Brasov, Bld. Saturn. Nr. 37, ap.112, iar punct de lucru in Brasov, Bld. Mihail Kogalniceanu, nr 15/part. cu număr de ordine în Registrul Comerțului F08/47/07.02.2002, cod unic de inregistra-re fiscală 19270420 (in continuare Corul de Copii Unison si Corul Unison Transilvania), În sensul legislației cu privire la protecția datelor, PFA DUMITRASCU GEORGE este operator atunci când prelucreaza datele dvs cu caracter personal. In vederea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre DUMITRASCU GEORGE PFA – reprezentant legal al Corului de Copii Unison si Corului Unison Transilvania, in vederea participarii la AUDITIE si in vederea INSCRIERII OFICIALE in Corul Unison (completarea si semnarea tuturor documentelor de inscriere) cat si participarii la toate actiunile artistice muzicale in calitate de membru al Corului UNISON, in vederea emiterii si eliberarii Adeverintei Medicale necesare la inscriere in cor, in vederea emiterii Acordului de participare, Conventiilor de participare la un turneu – deplasare in tara dar si strainanate, in vederea oricarui act / document ce are legatura directa cu activitatea PFA DUMITRASCU GEORGE si aici se precizeaza acte si documente ce premerg participarea la orice fel de manifestare artistica muzicala, concert, spectacol, turneu in tara si strainatate, aparitie radio, tv, foto, video, in vederea prelucrarii datelor – completarea datelor in orice fel de document ce sunt emise de catre PFA DUMITRASCU GEORGE sau de persoane care sunt agajate de catre PFA DUMITRASCU GEORGE sau de catre persoane care colaboreaza cu PFA DUMITRASCU GEORGE in baza unui acord incheieat intre persoana respectiva si PFA DUMITRASCU GEORGE, declarantul (declarantii) reprezentantii legali, a/au completat, semnat si si-a dat acordul cu privire la prelucrarea datelor personale cat si la prelucrarea datelor personale ale minorului. CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI IMAGINII COPIILOR ADMISI IN COR Serviciile noastre se adresează copiilor care au implinita varsta de 6 ani la data auditiei si pana la 17 ani si tuturor persoanelor cu varsta de 18 ani implinita si pana la 65 de ani. Dobandirea de informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani se va face numai din partea si cu acordul in scris al reprezentantului legal / tutorelui pentru emiterea contractelor, acordurilor, documentelor specifice serviciilor noastre. In acest sens, operatorul va semna la inscrierea in Corul Unison cu fiecare reprezentant legal/tutore, dar si cu persoanele care au varsta de 18 ani implinita, contract de prestari servicii in care sunt precizate strict, toate obligatiile de catre ambele parti cat si acordurile cu privire la numele si prenumele cat si imaginea foto / video si/sau audio a membrului din cor realizate din toate activitatile artistice, muzicale, spectacole, concerte, turnee, excursii, alte evenimente artistice muzicale si de divertisment ce au legatura cu activitatea Corului UNISON. Toti membrii Corului Unison prin reprezentantii sai legali/ parinti/ turori cat si membrii adulti ai Corului Unison Transilvania, semneaza un acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, acord cu privire la fotografierea si inregistrarea audio si video, cat si un acord cu privire la mediatizarea activitatii Corului de Copii Unison si Corului Unison Transilvania pe website-ul www.corulunison.ro si sau paginile oficiale de artist de facebook ale Unison ce contin numelele sau imagini foto si sau video din concerte evenimente artistice muzicale, turnee. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE În ce țări transferămdatele dvs. cu caracter personal. Dupa inscrierea oficiala in Corul UNISON stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal in situatia efectuarii turneelor internationale, participarea la festivaluri de muzica, concerte, emisiuni radio si sau tv. in strainatate. Datele personale de obicei in aceste situatii sunt utilizate pentru: Politia de Frontiera, Vama, Unitatea de cazare, logistica/inregistrarea in festivaluri, concursuri, evenimente artistice muzicale internationale. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. PROTEJAREA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Legături către alte site-uri. Serviciul nostru poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă dați clic pe un link de la o terță parte, veți fi direcționat (ă) către site-ul terței părți. Vă sfătuim cu tărie să examinați Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. Nu avem control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților. CONTACTEAZA-NE Dacă aveți întrebări legate de această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați: la adresa de e-mail: secretariatunison @gmail. com Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE Putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Vă vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru orice modificare. Modificările la această politică de confidențialitate sunt eficiente atunci când sunt afișate pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA Ca si persoană vizată – persoana care colaboreaza cu UNISON, CORUL DE COPII UNISON, CORUL UNISON TRANSILVANIA, PFA DUMITRASCU GEORGE, puteți contacta operatorul cu privire la protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare in scris folosind datele de contact menționate mai jos în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele: Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR), Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR), Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR), Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR), Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR), Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR). Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI PFA DUMITRASCU GEORGE REGISTRUL COMERTULUI: F08/47/07.02.2002 CODUL DE IDENTIFICARE FISCALA: 19270420 ADRESA SOCIALA: Sediu profesional: Municipiul Braşov, Bulevardul 15 NOIEMBRIE, Nr. 88, Bloc 88, Scara A, Ap. 1, Judet Braşov Punct de Lucru: Bld. Mihail Kogalniceanu, nr. 15 – parter, Localitatea Brasov, Judetul Brasov, Romania. BRASOV – ROMANIA adresa oficiala de website: www.corulunison.ro Adrese oficiale de de e-mail: office@corulunison .ro secretariatunison@gmail . com auditiiunisonbrasov@gmail .com bileteunisonbrasov@gmail .com

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY Preamble STATEMENT REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA Privacy Policy regarding the processing of personal data. We consider ensuring the right to the protection of personal data as a fundamental commitment, therefore we will dedicate all necessary resources and efforts to process your data in full compliance with Regulation (EU) 2016/679 („General Data Protection Regulation” or „GDPR ”), As well as with any other legislation applicable on the territory of Romania. PERSONAL DATA PROCESSING All your personal data collected online sent by you to auditiiunisonbrasov @ gmail.com, or bileteunisonbrasov @ gmail. com or secretariatunison @ gmail.com will be processed by us in order to provide you with information about schedule, appointments, reservations, rehearsals, events performed by UNISON ®, events performed by third parties in which the participation of choir members is requested, concerts , shows, tours, musical artistic events. No other transfers of personal data are made to other recipients, unless we have this obligation by law. Personal data will be stored until the end of the collaboration. The storage and transfer of your personal data to public authorities for the purpose of fulfilling a legal obligation is legally based on Art. 6 paragraph 1 sentence 1 letter c) GDPR As one of the key principles of this legal framework is transparency, we have prepared this document to inform you about how we collect, use, transfer and protect your personal data when: INTERACT WITH US (ONLINE) Interact with us, through the website www.corulunison.ro and / or on the e-mail addresses: office @ corulunison .ro auditiiunisonbrasov @ gmail .com bileteunisonbrasov @ gmail. com (official correspondence addresses with UNISON & PFA DUMITRASCU GEORGE). You can also collect usage data when you visit our website www.corulunison.ro or when you send us any information by e-mail. („Usage Data”). This usage data may include information such as the IP used, which browser you use, the version of your browser used, the date and time you accessed our sites, the type spent on our sites, which pages on our sites you accessed, as well as other diagnostic and identification data. AUDITION REGISTRATION (ONLINE) At the time of sending the application for registration and participation in the audition through the data sent by you to the e-mail address: auditiiunisonbrasov @ gmail .com or www.corulunison.ro auditions section in order to schedule auditions: Name and surname of the legal representative, Name and surname of the minor candidate, Age of minor candidate, Mobile phone number of the legal representative in order to contact you, to send you information about the program, schedule, activities, appointments; The e-mail address of the legal representative in order to contact you, to send you information regarding the program, schedule, activities, appointments; We will also contact you for these purposes by email, SMS, phone, Whatapp; For the purposes mentioned above, your data will be stored in our database and in case the candidate will NOT BE DECLARED-ADMITTED, all personal data that have been submitted by you for registration for the AUDITION, will be deleted from any UNISON source. OFFICIAL REGISTRATION IN THE UNISON CHOIR We generally collect your personal data directly from you so that you have control over the type of information you provide to us. The use of our services involves the collection of certain personal data, „Personal Data”, used in your identification and contact with information regarding the services offered. Personal data requested after admission to the Unison Choir (ie after the minor / or major candidate participated in the choir auditions), for issuing, completing and signing with PFA DUMITRASCU GEORGE the Service Agreement, the Exclusive Copyright Assignment Agreement, Certificate may include, and is limited to: Your full name (legal representative / legal representatives) data from the Identity Card (including copy of the identity card). Data of the future member in the choir – minor (a) data from the birth certificate – (including copy of the birth certificate) / identity card (if he / she holds it on the date of enrollment in the choir) – (including copy of the identity card) . Age of the minor / domicile address – if he / she holds an identity document on the date of registration or when he / she holds an identity document (including a copy of the identity document). Phone number of legal representatives in order to get in touch. The e-mail address of the legal representatives with the correspondence copy. The postal address of the legal representatives for the purpose of correspondence. We will process the personal data collected: Through you directly when you complete and sign the registration documents and collaboration contracts between you and PFA DUMITRASCU GEORGE. OPERATOR PFA DUMITRASCU GEORGE UNISON CHILDREN’S CHOIR, UNISON STARS CHOIR, UNISON – TRADEMARK IN ROMANIA and website www.corulunison.ro are the stage names / stage names of PFA DUMITRASCU GEORGE Authorized Individual, headquartered in Brasov, Bulevardul 15 NOIEMBRIE, Nr. 88, Bloc 88, Scara A, Ap. 1, Judet Braşov, and working point in Brasov, Bld. Mihail Kogalniceanu, no. 15 / part. with serial number in the Trade Register F08 / 47 / 07.02.2002, unique fiscal registration code 19270420 (hereinafter Unison Children’s Choir and Unison Transylvania Choir), For the purposes of data protection legislation, PFA DUMITRASCU GEORGE is the operator when processing your personal data. In order to process personal data by DUMITRASCU GEORGE PFA – legal representative of the Unison Children’s Choir and the Unison Choir Transylvania, in order to participate in the AUDITION and in the OFFICIAL REGISTRATION in the Unison Choir (completion and signing of all registration documents) and participation to all musical artistic actions as a member of the UNISON Choir, in order to issue and issue the Medical Certificate necessary for enrollment in the choir, in order to issue the Participation Agreement, the Conventions to participate in a tour – travel in the country but also abroad, for any act / document that has a direct connection with the activity of PFA DUMITRASCU GEORGE and here are specified acts and documents that precede the participation in any kind of musical artistic manifestation, concert, show, tour in the country and abroad, radio, TV, photo, video, in view of data processing – filling in data in any kind of document that are e by PFA DUMITRASCU GEORGE or by persons who are employed by PFA DUMITRASCU GEORGE or by persons collaborating with PFA DUMITRASCU GEORGE on the basis of an agreement concluded between that person and PFA DUMITRASCU GEORGE, the declarant (s) of the legal representatives, completed, signed and gave his consent regarding the processing of personal data as well as the processing of personal data of the minor. • CONFIDENTIALITY OF DATA AND IMAGE OF CHILDREN ADMITTED IN THE CHOIR Our services are addressed to children who have reached the age of 6 at the date of the audition and up to 17 years and all persons aged 18 and up to 65 years. The acquisition of personally identifiable information from persons under the age of 18 will be done only from and with the written consent of the legal representative / guardian for the issuance of contracts, agreements, documents specific to our services. In this sense, the operator will sign the registration in the Unison Choir with each legal representative / guardian, but also with the persons who have reached the age of 18, service contract in which are strictly specified, all obligations by both parties and agreements regarding the name and surname as well as the photo / video and / or audio image of the choir member made from all artistic, musical activities, shows, concerts, tours, excursions, other musical, musical and entertainment artistic events related to the activity of the UNISON Choir . All members of the Unison Choir through its legal representatives / parents / parents as well as adult members of the Unison Choir Transylvania, sign an agreement on the processing of personal data, an agreement on photography and audio and video recording, as well as an agreement on to the media coverage of the activity of the Unison Children’s Choir and the Unison Transylvania Choir on the website www.corulunison.ro and or the official Facebook artist pages of Unison containing the names or photo and / or video images from concerts, musical artistic events, tours. • TRANSMISSION OF PERSONAL DATA If we have a legal obligation or if it is necessary to defend a legitimate interest, we may also disclose certain personal data to public authorities. We ensure that access to your data by third parties under private law is made in accordance with the legal provisions on data protection and confidentiality of information, based on contracts concluded with them. • TRANSMISSION OF PERSONAL DATA ABROAD In which countries do we transfer your personal data? After the official registration in the UNISON Choir, we store and process your personal data on the Romanian territory. However, we may transfer certain of your personal data to entities located in the European Union or outside the Union, including in countries for which the European Commission has not recognized an adequate level of protection of personal data in the situation performing international tours, participating in music festivals, concerts, radio and / or TV shows. abroad. Personal data usually in these situations are used for: Border Police, Customs, Accommodation Unit, logistics / registration in festivals, competitions, international musical artistic events. We will always take steps to ensure that any international transfer of personal data is carefully managed in order to protect your rights and interests. • PROTECTION AND SECURITY OF PERSONAL DATA How we protect the security of your personal data. Despite the measures taken to protect your personal data, we warn you that the transmission of information via the Internet, in general, or through other public networks, is not completely secure, there is a risk that the data may be seen and used by third parties. unauthorized parties. We cannot be held responsible for such vulnerabilities in systems that are beyond our control. • Links to other sites. Our service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a link from a third party, you will be directed to a third party site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of each site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of third party sites or services. • CONTACT US If you have any questions about this privacy policy, please contact us at: secretariatunison @gmail. com We do not collect or otherwise process sensitive data, included in the General Data Protection Regulation in special categories of personal data. • UPDATING THE PRIVACY POLICY We may update the Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. We encourage you to periodically review this privacy policy for any changes. Changes to this privacy policy are effective when displayed on this page. We reserve the right to periodically update and modify this Privacy Policy to reflect any changes to the way we process your personal data or any changes to legal requirements. In the event of any such changes, we will display the modified version of the Privacy Policy on our website, for which reason please check the contents of this Privacy Policy periodically. • YOUR RIGHTS As the data subject – the person collaborating with UNISON, UNISON CHILDREN’S CHOIR, UNISON TRANSILVANIA CHOIR, PFA DUMITRASCU GEORGE, you can contact the data protection operator at any time and free of charge, with a written notification using the contact details mentioned below in order to exercise your rights under the GDPR. These rights are the following: The right to receive information on data processing and a copy of the data processed (right of access, Article 15 GDPR), The right to request the rectification of inaccurate data or the completion of incomplete data (right of access, art. 16 GDPR), The right to request the deletion of personal data and, if personal data have been made public, the transmission of information on the request for deletion to other operators (right of deletion, Article 17 GDPR), The right to request a restriction on data processing (right to a restriction on processing, Article 18 GDPR), The right to receive personal data concerning the data subject in a structured, commonly used and machine-readable format and to request the transmission of such data to another controller (right to data portability, Article 20 GDPR), The right to oppose the processing of data with the intention of ceasing processing (right to object, Article 21 GDPR), The right to withdraw consent given at any time with a view to stopping the processing of data based on your consent. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing on the basis of consent given before withdrawal (right to withdraw consent, Article 7 GDPR). The right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of data is a breach of the GDPR (right to lodge a complaint with a supervisory authority, Article 77 GDPR). • CONTACT DETAILS OF THE OPERATOR PFA DUMITRASCU GEORGE TRADE REGISTER: F08 / 47 / 07.02.2002 FISCAL IDENTIFICATION CODE: 19270420 COMPANY ADDRESS: Bulevardul 15 NOIEMBRIE, Nr. 88, Bloc 88, Scara A, Ap. 1, Judet Braşov Working point: Bld. Mihail Kogalniceanu, no. 15 – ground floor, Brasov City, Brasov County, Romania. BRASOV, ROMANIA official website address: www.corulunison.ro • Official e-mail addresses: office @ corulunison .ro secretariatunison @ gmail. com auditiiunisonbrasov @ gmail .com bileteunisonbrasov @ gmail .com

© datele oficiale și legale ce apartin Unison

© datele oficiale și legale ce apartin Unison Corul UNISON ® Brasov, Romania ADRESA OFICIALA DE WEBSITE www.corulunison.ro ADRESA OFICIALA DE E-MAIL [email protected] ADRESA OFICIALE SECUNDARE DE E-MAIL [email protected] SEDIUL PROFESIONAL: Bld. 15 Noiembrie, Nr.88, Bl.88, Sc.A, Ap.1, Jud. Brasov, Loc. Brasov, Romania SEDIU -PUNCT DE LUCRU Bld. Mihail Kogalniceanu, nr.15-parter, Brasov – Romania MANAGER GENERAL UNSION Domnul George Dumitrascu Reprezentant legal al Corului de Copii Unison si al Corului Unison Transilvania. Identificator Unic la Nivel European EUID: ROONCR.F08/47/2002 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Număr de certificat. F8 / 47/2002 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ANAF / CIF: 19270420 UNISON este Marcă Inregistrată in Romania iar domnul Dumitrascu George Pfa, deține marca Unison din 2005, conform certificatului de înregistrare a mărcii cu nr. R067167, emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci „OSIM”

© official and legal data belonging to Unison

© official and legal data belonging to Unison UNISON ® Choir Brasov, Romania OFFICIAL WEBSITE ADDRESS www.corulunison.ro OFFICIAL E-MAIL ADDRESS [email protected] SECONDARY OFFICIAL E-MAIL ADDRESS [email protected] PROFESSIONAL OFFICE: Bld. 15 Noiembrie, Nr.88, Bl.88, Sc.A, Ap.1, Jud. Brasov, Loc. Brasov, Romania HEADQUARTERS - WORKING POINT Bld. Mihail Kogalniceanu, nr.15-parter, Brasov - Romania GENERAL MANAGER UNSION Mr. George Dumitrascu Legal and official representative of the Unison Children's Choir and Unison Transylvanian Chorus Unique Identifier at European Level EUID: ROONCR.F08/47/2002 NATIONAL TRADE REGISTER OFFICE Certificate number. F8 / 47/2002 NATIONAL AGENCY FOR FISCAL ADMINISTRATION ANAF / CIF: 19270420 UNISON is a Registered Trademark in Romania and Mr. Dumitrascu George Pfa, has owned the Unison trademark since 2005, according to the trademark registration certificate no. R067167, issued by the State Office for Inventions and Trademarks "OSIM"