[email protected] [email protected] [email protected] DUMITRAȘCU GEORGE, PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ înmatriculată la Registrul Comerțului din mun. Brașov sub nr. F08 / 47/ 07.02.2002, C.I.F.19270420, Identificator Unic la Nivel European: EUID RO ONRC F08/47/2002, SEDIUL PROFESIONAL în Municipiul Braşov, Bulevardul 15 NOIEMBRIE, Nr. 88, Bloc 88, Scara A, Ap. 1, Judet Braşov si cu PUNCT DE LUCRU în Municipiul Brașov, Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR 15, Galerie Comercială (parter), Brașov. ASOCIATIA GEORGE DUMITRASCU cu sediul în municipiul Brasov, str. bld. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, galerie comerciala - parter, judeţ: BRASOV, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 28 / 12.04.2016 - Judecatoria Brasov, codul fiscal 3 5 9 9 0 8 2 2 având contul RO47 BTRL RONC RT03 3985 4801 BANCA TRANSILVANIA - BRASOV reprezentată de catre domnul DUMITRASCU GEORGE cu funcţia de PRESEDINTE.

Corul UNISON ® Brasov, Romania Domnul George Dumitrascu PFA reprezentant legal al Corului de Copii Unison si al Corului Unison Transilvania Identificator Unic la Nivel European EUID: ROONCR.F08/47/2002 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Număr de certificat. F8 / 47/2002 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ANAF / CIF: 19270420 SEDIUL PROFESIONAL: Bld. 15 Noiembrie, Nr.88, Bl.88, Sc.A, Ap.1, Jud. Brasov, Loc. Brasov, Romania SEDIU - PUNCT DE LUCRU Bld. Mihail Kogalniceanu, nr.15-parter, Brasov – Romania ADRESA OFICIALA DE WEBSITE www.corulunison.ro ADRESA OFICIALA DE E-MAIL [email protected] ADRESA OFICIALE SECUNDARE DE E-MAIL [email protected] GEORGE DUMITRASCU MANAGER GENERAL UNISON UNISON este Marcă Inregistrată in Romania iar domnul Dumitrascu George Pfa, deține marca Unison din 2005, conform certificatului de înregistrare a mărcii cu nr. R067167, emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci „OSIM”
ASOCIATIA GEORGE DUMITRASCU Cod de identificare fiscal 35990822 cu adresa fiscal Judetul Brasov, municipiul Brasov, Nr 15, galerie Comerciala – parter, conf Certificatului de Inscriere eliberat la data de 14.04.2016, nr si data inscris in registrul special 28/12.04.2016