POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PREAMBUL

DECLARATIE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”),precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele dvs. personale colectate online trimise de dumneavoastra catre auditiiunisonbrasov @gmail.com,  sau bileteunisonbrasov@gmail. com sau secretariatunison @gmail.com  vor fi procesate de noi  în scopul de a vă oferi informații despre orar, programari, rezervari, repetitii, evenimente realizate de catre UNISON ® , evenimente realizate de catre terti la care se solicita participarea membrilor in cor, concerte, spectacole, turnee, evenimente artistice muzicale.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin Lege. Datele personale vor fi stocate pană la momentul încetării colaborarii. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când:

INTERACTIONATI CU NOI (ONLINE)

Interactionati cu noi, prin intermediul paginii de website www.corulunison.ro si/sau pe adresele de e-mail de corespondenta:

office@corulunison .ro

auditiiunisonbrasov@gmail .com

bileteunisonbrasov@gmail. com      

(adrese oficiale de coresondenta cu UNISON  & PFA DUMITRASCU GEORGE).

Se mai pot colecta date de utilizare atunci cand vizitati website-ul nostru www.corulunison.ro sau cand ne exepediati prin e-mail orice informatie. („Date de Utilizare”). Aceste date de utilizare pot include informatii precum IP-ul folosit, ce browser utilizati, versiunea browserului folosit, data si ora accesarii site-urilor noastre, tipul petrecut pe site-urile noastre, ce pagini din site-urile noastre a-ti accesat, cat si alte date de diagnosticare si identificare.

INSCRIERE LA AUDITIE (ONLINE)

La momentul expedierii de catre dumneavoastra a solicitarii de inscriere si participare la auditie prin intermediul datelor expediate de catre dumneavoastre pe adresa de e-mail: auditiiunisonbrasov@gmail .com sau www.corulunison.ro sectiunea auditii în scopul programarii auditiilor:

Numele si prenumele reprezentantului legal,

Numele si prenumele candidatului minor,

Varsta candidatului minor,

Numar de telefon mobil al reprezentantului legal cu scopul de a va contacta, a va transmite informatii cu privire la program, orar, activitati, programari;

Adresa de e-mail a reprezentantului legal cu scopul de a va contacta, a va transmite informatii cu privire la program, orar, activitati, programari;

De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, Whatapp;

In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date iar in cazul in care candidatul NU VA FI DECLARAT- ADMIS, toate datele personale care au fost transmise de dumneavoastra pentru inscrierea la AUDITIE, vor fi sterse de pe orice sursa UNISON.

INSCRIEREA OFICIALA IN CORUL UNISON

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Utilizarea serviciilor noastre, presupune colectare anumitor date cu caracter personale, „Date personale”,  utilizate in identificarea dvs. si contactarea cu informatii priviind serviciile oferite. Datele personale solicitate dupa admiterea in Corul Unison (adica dupa ce candidatul minorul/sau major  a participat la auditiile corului), pentru emiterea, completarea si semnarea cu PFA DUMITRASCU GEORGE a Contractului de Prestari Servicii, Contractului de Cesiune Exclusiva de Drepturi de Autor, Adeverinta medicala, pot include, si se limteaza la:

Numele dvs. complet (reprezentant legal/ reprezentanti legali) datele din Actul de Identitate (inclusiv copie dupa actul de identitate).

Datele viitorului membru in cor – minorul (a) datele din certificatul de nastere – (inclusiv copie dupa certificatul de nastere)/ act de identitate (daca detine la data la care se efectueaza inscrierea in cor) – (inclusiv copie dupa actul de identitate).

Varsta minorului / adresa de domiciliu – daca detine act de identitate la data inscrierii sau atunci cand va detine act de identitate (inclusiv copie dupa actul de identitate).

Numar de telefon reprezentanti legali cu scopul de a lua legatura.

Adresa de –email a reprezentantilor legali cu copul de corespondenta.

Adresa postala a reprezentantilor legali cu scopul de corespondenta.

Vom procesa datele personale colectate:

Prin intermediul dumneavostra in modul direct cand veti completa si semna documentele de inscriere si contractele de colaborare intre dumneavoastra si PFA DUMITRASCU GEORGE.

OPERATORUL PFA DUMITRASCU GEORGE

CORUL DE COPII UNISON, CORUL UNISON STARS, UNISON – MARCA INREGISTRATA IN ROMANIA si website www.corulunison.ro sunt denumirile artistice/numele de scena al PFA DUMITRASCU GEORGE Persoana Fizica Autorizata, având sediul social în Brasov, Bld. Saturn. Nr. 37, ap.112, iar punct de lucru in Brasov, Bld. Mihail Kogalniceanu, nr 15/part. cu număr de ordine în Registrul Comerțului F08/47/07.02.2002, cod unic de inregistra-re fiscală 19270420 (in continuare Corul de Copii Unison si Corul Unison Transilvania), În sensul legislației cu privire la protecția datelor, PFA DUMITRASCU GEORGE este operator atunci când prelucreaza datele dvs cu caracter personal.

In vederea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre DUMITRASCU GEORGE PFA – reprezentant legal al Corului de Copii Unison si Corului Unison Transilvania, in vederea participarii la AUDITIE si in vederea INSCRIERII OFICIALE  in Corul Unison (completarea si semnarea tuturor documentelor de inscriere) cat si participarii la toate actiunile artistice muzicale in calitate de membru al Corului UNISON, in vederea emiterii si eliberarii Adeverintei Medicale necesare la inscriere in cor, in vederea emiterii Acordului de participare,  Conventiilor de participare la un turneu – deplasare in tara dar si strainanate, in vederea oricarui act / document ce are legatura directa cu activitatea PFA DUMITRASCU GEORGE si aici se precizeaza acte si documente ce premerg participarea la orice fel de manifestare artistica muzicala, concert, spectacol, turneu in tara si strainatate, aparitie radio, tv, foto, video, in vederea prelucrarii datelor – completarea datelor in orice fel de document ce sunt emise de catre PFA DUMITRASCU GEORGE sau de persoane care sunt agajate de catre PFA DUMITRASCU GEORGE sau de catre persoane care colaboreaza cu PFA DUMITRASCU GEORGE in baza unui acord incheieat intre persoana respectiva si PFA DUMITRASCU GEORGE, declarantul (declarantii) reprezentantii legali, a/au completat, semnat si si-a dat acordul cu privire la prelucrarea datelor personale cat si la prelucrarea datelor personale ale minorului.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI IMAGINII COPIILOR ADMISI IN COR

Serviciile noastre se adresează copiilor care au implinita varsta de 6 ani la data auditiei si pana la 17 ani si tuturor  persoanelor cu varsta de 18 ani implinita si pana la 65 de ani.

Dobandirea de informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani se va face numai din partea si cu acordul in scris al reprezentantului legal / tutorelui pentru emiterea contractelor, acordurilor, documentelor specifice serviciilor noastre.

In acest sens, operatorul va semna la inscrierea in Corul Unison cu fiecare reprezentant legal/tutore, dar si cu persoanele care au varsta de 18 ani implinita, contract de prestari servicii in care sunt precizate strict, toate obligatiile de catre ambele parti cat si acordurile cu privire la numele si prenumele  cat si imaginea foto / video si/sau audio a  membrului din cor realizate din toate activitatile artistice, muzicale, spectacole, concerte, turnee, excursii, alte evenimente artistice muzicale si de divertisment ce au legatura cu activitatea Corului UNISON. Toti membrii Corului Unison prin reprezentantii sai legali/ parinti/ turori cat  si membrii adulti ai  Corului Unison Transilvania, semneaza un acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, acord cu privire la fotografierea si inregistrarea audio si video,  cat si un acord cu privire la mediatizarea activitatii Corului de Copii Unison si Corului Unison Transilvania pe website-ul www.corulunison.ro  si sau paginile oficiale de artist de facebook ale Unison ce contin numelele sau imagini foto si sau video din concerte evenimente artistice muzicale, turnee.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

În ce țări transferămdatele dvs. cu caracter personal.

Dupa inscrierea oficiala in Corul UNISON  stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal in situatia efectuarii turneelor internationale, participarea la festivaluri de muzica, concerte, emisiuni radio si sau tv. in strainatate. Datele personale de obicei in aceste situatii sunt utilizate pentru: Politia de Frontiera, Vama, Unitatea de cazare, logistica/inregistrarea in festivaluri, concursuri, evenimente artistice muzicale internationale.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

PROTEJAREA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Legături către alte site-uri.

Serviciul nostru poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă dați clic pe un link de la o terță parte, veți fi direcționat (ă) către site-ul terței părți. Vă sfătuim cu tărie să examinați Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. Nu avem control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

CONTACTEAZA-NE

Dacă aveți întrebări legate de această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați: la adresa de e-mail: secretariatunison @gmail. com

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Vă vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină.

Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru orice modificare. Modificările la această politică de confidențialitate sunt eficiente atunci când sunt afișate pe această pagină.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Ca si persoană vizată – persoana care colaboreaza cu UNISON, CORUL DE COPII UNISON, CORUL UNISON TRANSILVANIA, PFA DUMITRASCU GEORGE, puteți contacta operatorul cu privire la protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare in scris folosind datele de contact menționate mai jos  în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

PFA DUMITRASCU GEORGE

REGISTRUL COMERTULUI: F08/47/07.02.2002

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALA: 19270420

ADRESA SOCIALA: BLD. SATURN, NR 37, AP.112.

Punct de Lucru: Bld. Mihail Kogalniceanu, nr. 15 – parter, Localitatea Brasov, Judetul Brasov, Romania.

BRASOV – ROMANIA

adresa oficiala de website: www.corulunison.ro

Adrese oficiale de de e-mail:

office@corulunison .ro

secretariatunison@gmail . com

auditiiunisonbrasov@gmail .com

bileteunisonbrasov@gmail .com

© 15 Octombrie 2020