BOEMA - G. PUCCINI

Secvențe din repetiția cu public 3 martie 2023 și din spectacol, 4 martie 2023, Corul de Copii Unison – Opera Boema, Opera Brasov. Pregatirea muzicală si artistică – George Dumitrașcu Sequences from the rehearsal with the audience March 3, 2023 and from the performance, March 4, 2023, Unison Children's Choir – Boema Opera, Brasov Opera. Musical and artistic training - George Dumitrașcu