PREMIUL DIRIJORULUI GEORGE DUMITRAȘCU

Premiul Dirijorului, este cea mai mare distincție acordată unui membru din corul Unison iar premiul este acordat pentru întreaga activitate muzicală – corală și artistică - remarcabilă de pe parcursul anilor, pentru implicarea onestă, sprijinul, susținerea și dăruirea sa – artistică – muzicală. Acordarea Premiului Dirijorului, are ca scop exprimarea recunoștinței și aprecierii față de membrii Corului Unison care, prin participarea acestora la activitățile artistice, muzicale – corale au adus o frumoasă și lăudabilă contribuție muzicală, culturală si artistică și au promovat și susținut permanent, activitatea corului Unison. Domnul George Dumitrascu, poate acorda premiul dirijorului, unui singur membru din cor sau mai multor membri din cor, dar nu mai mulți de 3 membri (pe parcursul unei stagiuni in curs). Membrii din cor care pot primi aceasta distincție trebuie să aibă o vechime în cor de minim 8 (opt) ani de activitate NEINTRERUPTĂ și trebuie să facă parte din Corul de Copii Unison – Seniorii sau Corul Unison Transilvania. Premiul se acordă membrului din cor pentru activitatea muzicală artistica notabilă, pentru colaborarea frumoasă și constructivă dintre dirijor și membrul din cor, pentru disciplina sa și pentru frumoasa colegialitate în raport cu ceilalți membri, pentru implicarea și susținerea activității corului, pentru implicarea în toate activitațile artistice, muzicale și de divertisment ale corului: concerte, turnee, festivaluri, competitii, tabere muzicale, excursii, spectacole, inregistari audio / video. Premiul consta in: acordarea diplomei de excelență, trofeu, alte cadouri, GRATUITATE PE VIATA în cor (taxa de cor)! Premiul poate fi oferit doar pe scenă și doar în cadrul concertului de final de stagiune, oricând va fi acesta organizat. Unison 2023