PREMIUL DIRIJORULUI GEORGE DUMITRAȘCU

Premiul Dirijorului, este cea mai mare distinctie acordata unui membru din corul Unison iar premiul este acordat pentru intreaga activitate muzicala – corala si artistica - remarcabila de pe parcursul anilor, pentru implicarea onesta, sprijinul, sustinerea si daruirea sa – artistica – muzicala. Acordarea Premiului Dirijorului, are ca scop exprimarea recunostintei si aprecierii fata de membrii Corului Unison care, prin participarea acestora la activitatile artistice, muzicale – corale au adus o frumoasa si laudabila contributie muzicala, culturala si artistica si au promovat si sustinut permanent, activitatea corului Unison. Domnul George Dumitrascu, poate acorda premiul dirijorului, unui singur membru din cor sau mai multor membri din cor, dar nu mai multi de 3 membri (pe parcursul unei stagiuni in curs). Membrii din cor care pot primi aceasta distinctie trebuie sa aiba o vechime in cor de minim 8 (opt) ani de activitate NEINTRERUPTA si trebuie sa faca parte din Corul de Copii Unison – Seniorii sau Corul Unison Transilvania. Premiul se acorda membrului din cor pentru activitatea muzicala artistica notabila, pentru colaborarea frumoasa si constructiva dintre dirijor si membrul din cor, pentru disciplina sa si pentru frumoasa colegialitate in raport cu ceilalti membri, pentru implicarea si sustinerea activitatii corului, pentru implicarea in toate activitatile artistice, muzicale si de divertisment ale corului: concerte, turnee, festivaluri, competitii, tabere muzicale, excursii, spectacole, inregistari audio / video. Premiul consta in: acordarea diplomei de excelenta, trofeu, alte cadouri, GRATUITATE PE VIATA in cor (taxa de cor)! Premiul poate fi oferit doar pe scena si doar in cadrul concertului de final de stagiune, oricand va fi acesta organizat. Unison 2023