Pentru realizarea scopului declarat, ASOCIAŢIA GEORGE DUMITRAŞCU  îşi propune realizarea următoarelor activităţi: Promovarea valorilor culturale, tradiţiilor populare in arta corala, vocala muzicala;

Încurajarea acţiunilor de cooperare culturală; Acţiuni de promovare a concursurilor, spectacolelor, festivalurilor de canto si / sau muzica; Punerea în valoare, a copiilor, tinerilor si adultilor cu calitati muzicale – vocale;

Desfăşurarea de activităţi de interpretare artistica, spectacole, concerte, concursuri de muzica corala si canto;

Acţiuni de educare a tinerilor prin artă şi cultură, organizarea de cursuri, colocvii şi alte manifestări de profil;

Colaborarea cu diverse persoane fizice, juridice,  autorităţi locale, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, non-guvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun, iniţierea şi derularea unor programe vizând sprijinirea activităţilor copiilor, tinerilor si adultilor cu calitati vocale si muzicale;

Implicarea tinerilor şi adulţilor în activităţi artistice, muzicale, de interes comunitar;

Implicarea în proiecte ale comunităţii locale, parteneriat cu autorităţile publice şi organizaţii non-guvernamentale din ţară şi străinătate, care să susţină realizarea unor proiecte muzicale, artistice, culturale  menite a dezvolta spiritul de acţiune al tinerilor;

Organizarea de consfătuiri, cursuri de pregătire, seminarii ştiinţifice, simpozioane, festivaluri, concursuri dezbateri publice, organizarea de evenimente culturale artistice, concursuri, concerte,  potrivit legii;

Realizarea şi editarea de cărţi, pliante, afişe, broşuri, programe informatice specifice muzicii, artei vocale sau corale, filme şi alte materiale informatice specifice scopului declarat;

Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;

Facilitarea unor schimburi de experienţă între persoane fizice sau juridice care au interese comune;

Promovarea şi dezvoltarea unor programe specifice muzicii, artei vocale si / sau corale.

Sprijinirea copiilor ai caror parinti nu au suficiente resurse financiare (Conform Statutului Asociatiei), cu scopul integrării lor în societate, prin programe educaţionale muzicale, vocale si / sau corale, promovarea minorilor aflati in aceasta situatie, participarea acestora la concerte, evenimente culturale artistice muzicale in forma colectiva (cor) si / sau individuala – canto, concurs , concert, spectacol, orice manifestare artistica muzicala de pe orice teritoriu geografic;

Colaborarea cu artisti, dirijori, muzicieni, alte persoane fizice si sau juridice.

Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor spatii de lucru / studiu, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activităţi cu scop educaţional, cultural, muzical. coral, vocal, artistic;

Organizarea unor programe de strângere de fonduri necesare realizării scopului Asociaţiei;

Organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice, simpozioane, emisiuni radio-TV subordonate obiectivelor;

Colaborarea cu persoane fizice, persoane juridice care sa predea, sa indrume sa coordoneze activitatile Asociatiei.

 (extras din Statutul Oficial al Asociatiei)